Fax: 0312 332 41 46
Tel: 0312 332 41 46
Demetevler 369.Sok. No:13/B Yenimahalle ANKARA
GSM: 0544 332 41 46
FARK BASINÇ PANOSU

Termostatik vanalar kısıldığında, sistemde dolaşan su miktarı azalır ve buna bağlı olarak sistemin basıncı yükselir. Bu durumda sirkülasyon pompası basıncının nominal değere düşürülmesi gerekir. Bu nedenle frekans kontrolü devir ayar sistemi kullanılır. ?p=n2 olduğundan basınç farkı devirle ayarlanır. Tek ve çok pompalı sistemlerin kontrol ve otomasyonu için geliştirilmiş, bünyesine frekans konvertör ünitesi entegre edilmiş, kullanımı konforlu, yüksek standartlı bir otomasyon panosudur. BCT panosuyla, ısıtma, soğutma ve sıhhi tesisatlarda kullanılan her cins pompa veya pompa grubunun işletimini, tesisat ve çevre şartlarına uygun olarak otomasyona tabi tutarak optimize etmek ve böylece konforlu bir işletimin yanı sıra, önemli ölçülerde enerji tasarrufu sağlamak mümkündür.

BCT kontrol panosu, sadece bir frekans konvertör cihazı değildir.

Bünyesinde, frekans konvertör cihazının yanı sıra motorlarda ses oluşumunu ve sargılarda zararlı gerilim yükselmelerini engelleyici elektronik kontaktörler, motor termik ve parazit önleyici ve parazitten etkilenmeme filtreleri, dijital regülasyon elektroniği, menü kontrollü ekran, ana güç ve yardımcı devreler için gerekli olan sigorta ve trafo grupları gibi, birçok elektronik ve elektromekanik donanım bulunmaktadır. Bu sayede özellikle ıstma soğutma tesisatlarında kullanılan pompaların kontrol ve otomasyonunda başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

Güç/Devir/Hız Kontrolü

FR cihazı, pompanın devir hızını değiştirerek, tesisata aktarılan hidrolik gücü (debi Q ve basma yüksekliği ?P=H) kontrol etmektedir. Pano üzerinde set edilen bir seçenekte, belli değerleri referans alarak, pompa gücünü regülasyona tabi tutarak ayarlamaktadır. -Pompalarda güç kontrolü, esas itibariyle, gerilim frekansının değiştirilmesiyle gerçekleştirilen pompanın devir hızı kontrolüdür. Pompanın işletim parametrelerinden debi Q, basma yüksekliği H (?P) ve pompanın elektrik şebekesinden çektiği güç P, pompanın devir hızına n direkt olarak bağımlıdır. Aşağıdaki tabloda, pompa işletim parametrelerinin, gerilim frekansına nasıl bağımlı olduğu sayısal değerlerle gösterilmiştir. FR cihazı, standart teslimat kapsamında, pompanın devir hızını, nominal devir hızıyla bunun %40'ı arasındaki alan içinde kontrol eder. Özel istek üzerine, kontrol alanı %30'a kadar indirilebilir. Ancak, düşük devir hızlarında tesisatın hidrolik stabilizasyonunun kaybolması, elektrik motorunun yeterince soğutulmaması ve pompanın hidrodinamik dengesinin bozulması gibi nedenlerden dolayı, kontrol alanının genişletilmesi nadiren uygulanabilmektedir.

Hidrofor Kontrol Panosu

Villa apartman ve sitelerin içme kullanma yangınsöndürme sularının basınçlandırılması hidroforların yaygın olarak kullanıldığı uygulamalardır. Hidroforlar gereken su debisine ve sistem basıncına uygun olacak şekilde 1-2 veya 3 pompalı olarak seçilebilirler. Frekans invertörlü panosu, pompaları belli bir rotasyon düzeni içerisinde sırayla devreye alarak işletim süresini pompalar arasında eşit olarak paylaştırır. Bu nedenle hidroforda pompaların şalt sayısı düşüktür. Otomatik yedekleme fonksiyonu vardır ve kullanım ömürleri uzundur.

Copyright BC Teknik 2013